Hovedseksjon

Foreldrelaget

Foreldrelaget har jevnlig møter med skolens ledelse hvor tiltak for å styrke læringsmiljøet på skolen blir diskutert. De forsøker å være tilstede på ulike elevarrangementer som er utenfor skolens regi.

"Å få mer til mer dialog foreldre i mellom, fordi jeg tror grensesetting er lettere når foreldre snakker sammen".

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU