Foreldrelaget

Foreldrelaget på Kongshavn vgs består skoleåret 2016/2017 av 13 representanter som er foresatte til elever i Vg1 og Vg2 på Kongshavn videregående. 

Foreldrelaget har jevnlig møter med skolens ledelse hvor tiltak for å styrke læringsmiljøet på skolen blir diskutert.

Foreldrelaget har en egen gruppe på Facebook som heter: Engasjerte foreldre ved Kongshavn Videregående skole. Foreldrelaget forsøker å være tilstede på ulike elevarrangementer som er utenfor skolens regi.

"Å få mer til mer dialog foreldre i mellom, fordi jeg tror grensesetting er lettere når foreldre snakker sammen".