Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet på Kongshavn består av en representant fra hver klasse. De er med på å arrangere mye hyggelig i løpet av skoleåret, som feiring av Halloween og Lucia, bordtennisturneringer og utkledningsdager. Elevrådsstyret deltar dessuten på jevnlige møter med ledelsen, der de blir hørt i saker som opptar elevene. Årets elevrådsleder er Martin Andersen Olsen.

Lucia elevrådet
Elevrådet 2021/2022