Elevrådet

Elevrådsstyret for 2020/2021 består av Maren Sofie Rafaelsen som leder og Farah El Majjouti som nestleder.  Styremedlemmer er Mina i 2B, Nicklas i 2A, Sondre i 2B og Julia i 3B.

 

Elevrådsstyre er med på jevnlige møter med ledelsen der de blir hørt i saker som opptar elevene. I tillegg er de med å arrangere mye hyggelig i løpet av skoleåret.

 

 

Maren og Farah
Maren elevrådsstyre