Hovedseksjon

Ofte stilte spørsmål

En gruppe elever går i søylegangen

Spørsmål: Hvor mange plasser har skolen på Vg1?
Svar: Vi har fem klasser med totalt 150 elevplasser på Vg1 studiespesialisering. I tillegg kommer en klasse med 23 plasser i Vg1 som er et særskilt treårig løp for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge.

Spørsmål: Hvor mange poeng må jeg ha for å komme inn?
Svar: Det er det ingen som kan svare på. Det kommer an på hvor mange søkere skolen har og hvilke karakterer disse søkerne har. Det viktige er at du som ditt førsteønske setter opp den skolen du virkelig har lyst til å gå på. Hvis dette er Kongshavn, setter du oss på førsteplass uansett hvilke karakterer du har.

Spørsmål: Hvilke fremmedspråk tilbyr dere?
Svar: Vi tilbyr fransk, spansk og tysk på Nivå 2 (bygger på det du har hatt i grunnskolen). På nivå 1 (begynnerkurs for deg som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, eller som ønsker å bytte språk) tilbyr vi spansk og tysk. Som ved andre skoler i Oslo kan du følge ettermiddagsundervisning i italiensk, japansk, kinesisk, latin, polsk og russisk organisert av Utdanningsetaten i Oslo.

Spørsmål: Tilbyr dere forsert løp for elever som har tatt matematikk 1T eller engelsk Vg1 i grunnskolen?
Svar: Ja, vi legger til rette for at elever som har tatt 1T i grunnskolen kan fortsette med matematikk R1 hos oss. Til elever som har tatt engelsk Vg1 i grunnskolen tilbyr vi kurset Engelsk 1 på Vg2-nivå. Det er fint om elever som ønsker dette og som har Kongshavn som sitt førsteønske, sender oss en e-post om dette så raskt som mulig, slik at vi kan planlegge dette på beste måte.

Spørsmål: Jeg går i Vg1 eller Vg2 på en annen skole, men ønsker å søke meg inn på Kongshavn i Vg2 eller Vg3. Er det mulig?
Svar: Ja, du står fritt til å søke hvilken skole du vil ved søknadsfristen 1. mars, men elever på Kongshavn vgs har fortrinnsrett til plass på Kongshavn.

Det er lurt at du da tar kontakt med vår studieinspektør Roar Aunvold og får avklart om vi kan tilby deg de programfagene du ønsker deg (Vg2) eller trenger for å få vitnemål (Vg3) før du setter opp Kongshavn som førsteønske. Roar har e-post: roar.aunvold@osloskolen.no og du treffer ham på telefon 23 38 15 00.

Spørsmål: Hvordan setter dere sammen klassene i Vg1?
Svar: Vi legger stor vekt på at alle skal trives fra første dag og legger vekt på at du skal treffe noen du kjenner, samtidig som du blir kjent med nye mennesker. 

Den første skoleuka legger vi spesielt stor vekt på aktiviteter som gjør at dere blir godt kjent med hverandre. Vi har også to kontaktlærere i hver klasse på Vg1 slik at hver av dem har ca. 15 elever å følge opp, samtidig som de samarbeider om å skape et best mulig klassemiljø.

Spørsmål: Jeg har søkt Kongshavn som førstevalg, men har fått plass på en annen skole. Hva gjør jeg?

Svar: Du svarer "ja" til venteliste og håper på plass i andre inntaksrunde. Hvis du fortsatt ikke har fått plass, møter du på skolen der du har fått plass, ellers mister du retten til skoleplass. Vi tar kontakt med deg når vi kommer til ditt navn på ventelisten hvis det blir ledig plass etter skolestart.