Bibliotek

Elever på biblioteket

Bibliotekaren hjelper deg √• finne fram aktuell litteratur, veilede deg under oppgaveskriving og gir kursing i kildekritikk.