Språk, samfunnsfag og økonomi

Elever på biblioteket

Innen samfunnsfagene kan du lære om samfunnet vårt fra forskjellige innfallsvinkler. Både gjennom språk, kultur og økonomisk forståelse vil disse fagene gi deg økt kunnskap om hvordan verden fungerer.

Du vil blant annet lære om hvordan USAs politikk påvirker resten av verden, hvordan renter fungerer og medias rolle i dagens samfunn. I en verden der vi stadig har mer med hverandre å gjøre på tvers av landegrenser, er gode språk- og kulturkunnskaper nødvendig.

vilbli.no kan du lese mer om innholdet i fagene vi tilbyr her på Kongshavn VGS.

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

Samfunnsøkonomi:

Næringslivsøkonomi:

Entreprenørskap og bedriftsutvikling:

Engelsk: 

  • Engelsk 1
  • Engelsk 2

Kommunikasjon og kultur:

  • Kommunikasjon og kultur 1
  • Kommunikasjon og kultur 3

Politikk individ og samfunn:

  • Sosiologi og  sos.antropologi
  • Sosialkunnskap
  • Politikk og menneskerettigheter

Rettslære:

  • Rettslære 1
  • Rettslære 2

Psykologi:

OPS: Fra høsten 2021 gjelder fordypning i matematikk R1 og R2 og matematikk S1 og S2 som fordypning i samfunnsfag.