Språk, samfunnsfag og økonomi

Faglige diskusjoner i trappehallen

vilbli.no kan du lese mer om innholdet i fagene vi tilbyr her på Kongshavn VGS.

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

Samfunnsøkonomi:

 • samfunnsøkonomi 1
 • samfunnsøkonomi 2

Næringslivsøkonomi:

 • Økonomistyring 
 • Økonomi og ledelse

Entreprenørskap og bedriftsutvikling:

 • Entreprenørskap 1
 • Entreprenørskap 2
Drawing of a city

Engelsk:

 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk

Kommunikasjon og kultur:

 • Kommunikasjon og kultur 1
 • Kommunikasjon og kultur 3

Politikk individ og samfunn:

 • Sosiologi og  sos.antropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter

Rettslære:

 • Rettslære 1
 • Rettslære 2
Drawing of a city