Hovedseksjon

Foreldremøter skoleåret 2021-2022

Disse datoene blir det felles informasjonsmøte med ledelsen og kontaktlærere, og deretter mulighet for å ha korte samtaler med faglærerne. Foresatte til elever under 18 år vil også bli invitert til elevsamtale med kontaktlærer tirsdag 30. november.