Hovedseksjon

Foreldremøter skoleåret 2023-2024

Tre elever i forgrunnen går under en buegang og prater

Møtene finner sted i skolens store auditorium i 1. etasje. Les invitasjoner med mer informasjon til høyre.

Du finner presentasjonene fra årets foreldremøter her.

Invitasjoner til foreldremøter