Hovedseksjon

Miljøarbeiderne

Miljøarbeidere på Kongshavn vgs

Hva kan miljøarbeiderne hjelpe deg med?

  • Legge til rette for fellesskap og tilhørighet gjennom elevaktiviteter.
  • Skal være tilgjengelig og ha tid til alle elevene på Kongshavn videregående skole.
  • De har taushetsplikt, og kan ha samtaler om ulike utfordringer du måtte ha. 
  • Samarbeide med elevene om å skape et best mulig fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Miljøarbeiderne har kontor i 1. etasje ved læringssenteret. Bank på døra, eller ta kontakt på telefon, Teams eller e-post om du ønsker å snakke med dem.

 

Kontaktinfo Emilie: 

E-post: emilie.bjornstadjordet@osloskolen.no 

Telefon: 47 47 65 07

 

Kontaktinfo Jonas:

E-post: jonas.andresen@osloskolen.no

Telefon: 45 65 46 81