Hovedseksjon

Miljøarbeiderne

Miljøarbeiderne på Kongshavn

Hva kan miljøarbeiderne hjelpe deg med?

  • Legge til rette for fellesskap og tilhørighet gjennom elevaktiviteter.
  • Skal være tilgjengelig og ha tid til alle elevene på Kongshavn videregående skole.
  • De har taushetsplikt, og kan ha samtaler om ulike utfordringer du måtte ha. 
  • Samarbeide med elevene om å skape et best mulig fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Miljøarbeiderne har kontor i 1. etasje ved læringssenteret. Bank på døren, eller ta kontakt på telefon, i Teams eller på e-post om du ønsker å snakke med dem.

Kontaktinfo:

Christoffer: E-post:  christoffer.bo@osloskolen.no 

Madelene: E-post: madelene.berntsen@osloskolen.no