Foreldreundersøkelsen

Alle foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2019. Her kan du si din mening om ditt barns trivsel, motivasjon, læring og utvikling, og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.