Hovedseksjon

Foreldreundersøkelsen

Alle foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2019. Her kan du si din mening om ditt barns trivsel, motivasjon, læring og utvikling, og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Om Foreldreundersøkelsen

  • En nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
  • For foresatte med skolebarn under 18 år.
  • Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 fikk SMS og e-post med invitasjon til å delta.
  • Undersøkelsen ble sendt til kun én foresatt per barn