Vår profil

Kongshavn

Ca 350 elever og 40 ansatte ble overført fra den tidligere Nordstrand videregående skole. Elevtallet ved den nye skolen er 550 og det er nå ca. 60 ansatte. Lærerstaben er en fin blanding av lærere med lang erfaring og unge lærere som er tilsatt i løpet av de siste årene.

Kongshavn har som mål å skape et skolesamfunn der elever og ansatte bli engasjert og involvert og vi gleder oss over å ha en skole som fremstår som åpen, trygg og trivelig, preget av ambisjoner og respekt for hverandre. Vi har en god atmosfære på skolen preget av at våre ansatte er trygge, vennlige og tydelige voksenpersoner som setter klare krav og grenser. Undersøkelser viser at elever og ansatte på Kongshavn trives!

Skolen tilbyr bare utdanningsprogrammet studiespesialisering med programområdene realfag og språk- samfunnsfag og økonomiske fag. Det er normalt 6 klasser på hvert årstrinn. En klasse på hvert årstrinn følger et eget løp for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Fagtilbudet er bredt, blant annet med full fordypning i alle de store realfagene.

Skolen har entreprenørskap som et eget satsingsområde. Mange elever velger "entreprenørskap og bedriftsutvikling" som programfag og skolen arrangerer en stor Gründercamp hver høst, deltar i ulike konkurranser i entreprenørskap og har også et samarbeid med en skole i Ljubljana, Slovenia om entreprenørskap.

Kongshavn har også utveksling med en skole i Crema, Italia for elever i Vg1 og språkreiser til Frankrike, Tyskland og Spania for elever i Vg2.

"Skriving i alle fag" er også et satsingsområde, der elevene blir enda bedre i fagene gjennom systematisk, fagbasert skrivetrening, noe som også er en god forberedelse til skriftlig eksamen.