Hovedseksjon

Vår profil

Elev med laptop foran skolebygningen

Skolens mål og verdigrunnlag

Kongshavn har som mål å skape et skolesamfunn der elever og ansatte blir engasjerte og involverte, og vi gleder oss over å ha en skole som fremstår som åpen, trygg og trivelig, preget av ambisjoner og respekt for hverandre. Vi har en god atmosfære på skolen preget av at våre ansatte er trygge, vennlige og tydelige voksenpersoner som setter klare krav og grenser. Undersøkelser viser at elever og ansatte på Kongshavn trives!

Elever og ansatte

Elevtallet ved Kongshavn er ca. 550 og det er ca. 60 ansatte. Lærerstaben er en fin blanding av lærere med lang erfaring og unge lærere som er ansatt i løpet av de siste årene.

Skolens satsningsområder

Skolen tilbyr utdanningsprogrammet studiespesialisering med programområdene realfag, språk- og samfunnsfag og økonomiske fag. Det er normalt seks klasser på hvert årstrinn. Én klasse på hvert årstrinn følger et eget løp for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Fagtilbudet er bredt, blant annet med full fordypning i alle de store realfagene.

Skolen har entreprenørskap som et eget satsingsområde. Mange elever velger "entreprenørskap og bedriftsutvikling" som programfag, og skolen arrangerer en stor innovasjonscamp hver høst, deltar i ulike konkurranser i entreprenørskap og er blant de skolene i Oslo som har vunnet flest priser.

Internasjonalisering er et annet av Kongshavns satsingsområder. Skolen administrerer Osloskolens tilbud om å ta vg2 i Berlin og har til enhver tid samarbeid med partnerskoler i Europa som er støttet av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

"Skriving i alle fag" er også et satsingsområde, der elevene blir enda bedre i fagene gjennom systematisk, fagbasert skrivetrening, noe som også er en god forberedelse til skriftlig eksamen.

Skolebygget

Kongshavn videregående skole åpnet i august 2013 i lokalene til den tidligere Sjømannsskolen i Ekebergåsen. Bygningen ble totalrenovert før skolestart og fremstår i dag som et svært moderne, men tradisjonsrikt bygg i vakre omgivelser med en fantastisk utsikt over Oslofjorden. Les mer om Oslos kanskje fineste skolebygg.