Hovedseksjon

Vg2 i Berlin

Logo

Skoleåret 2023-2024 har vi 25 elever i Berlin. 

Når du tar Vg2 i Berlin får du karakterer og har eksamen på samme måte som i Norge. Du går sammen med vanlige tyske elever på en av våre to samarbeidsskoler i Berlin, Paul-Natorp-Gymnasium i Friedenau i Berlin vest og Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Gymnasium i Prenzlauer Berg i Berlin øst, to typiske tyske gymnasier der elevene har klare mål om å studere ved universitet eller høyskole etter at de er ferdige.

Gode tyskkunnskaper får du på kjøpet, og dette er noe som er svært etterspurt av næringslivet i Norge. Etter et år i Tyskland vil du ha kvalifikasjoner få andre norske elever har!

Vårt mål er at du skal ha et faglig spennende skoleår som gir deg et forsprang med tanke på videre utdanning. Vi legger ikke skjul på at det er et tøft år; du skal følge tyske gymnaslæreplaner samtidig som vi forbereder deg på eksamen etter norske læreplaner i samme fag.

De tyske lærerne er glad i å jobbe med de norske elevene og gjør sitt ytterste for at de skal lykkes. I tillegg har vi i alle fag en norsk ”skyggelærer” som kommer på besøk 3 – 6 ganger per år (avhengig av fag) for å hjelpe deg, og for å delta i vurderingsarbeidet. Du kan også kontakte skyggelæreren din på e-post hvis du trenger hjelp med noe.

Berlin

Må jeg være flink i tysk for å kunne reise til Berlin?

For å kunne reise til Berlin må du være flink til å kommunisere - og du må ha lyst til å lære å kommunisere på tysk. Jo mer tysk du kan, jo lettere er det å finne seg til rette i Berlin og på skolen - derfor får alle som skal til Berlin intensiv tyskundervisning før avreise. Normalt må du ha tysk nivå 2 for å komme med på tilbudet, men vi kan gjøre unntak fra dette i spesielle tilfeller. Vi har hatt med elever som ikke har hatt tysk på ungdomsskolen og som har klart seg fint, men de siste årene har det vært så mange søkere til tilbudet at nivå 2 har vært et viktig kriterium i utvelgelsen av elever. Hvis du har lyst til å reise til Berlin, lyst til å få et faglig spennende og utfordrende skoleår, er flink til å kommunisere med andre og villig til å lære tysk - da er det bare å søke om plass i prosjektet.

Må jeg være faglig flink for å kunne klare skoleåret i Berlin?

Vi vil ikke sette noen karaktergrense - men heller snu på spørsmålet: Vil du være faglig flink? Vil du yte det som skal til for å bli faglig flink? Vil du lære deg de strategiene som er nødvendige for å bli faglig flink? Vet du at du kan score i det øvre målområdet dersom du vil? Da er det bare å søke om plass i prosjektet. Matematikk er nok det faget som er mest utfordrende for de fleste. Du bør i løpet av Vg1 i Norge skaffe deg et grunnlag som gjør at du kan følge undervisning tilsvarende programfaget matematikk S1 i Norge - klarer du R1, er det selvsagt kjempefint.

Hvordan bor jeg i Berlin?

I Berlin bor du i en vertsfamilie. Du er en del av en familie - med alt det det betyr. Det er regler som må overholdes, både for deg og for vertsfamilien. Vi har en representant i Berlin som koordinerer vertsfamiliene. Vi ønsker at alle skal ha en trygg og god bosituasjon i Berlin, slik at skoleåret blir så utbytterikt som mulig. Normalt bor du som eneste norske elev i familien, men i spesielle tilfeller er det en mulighet for å bo sammen med en annen elev som deltar på kurset. Uansett skal du ha ditt eget rom.

Vi legger stor vekt på å matche elev og vertsfamilie med hensyn til interesser og aktiviteter. Vi har vertsfamilier over hele byen og er mer opptatt av at du skal få en vertsfamilie som passer akkurat deg enn at du nødvendigvis får kort reisevei til skolen. Husk at du ikke skal være leieboer eller hotellgjest, men delta i familiens dagligliv og aktiviteter. På noen områder kan du nok oppleve at du har mer frihet i Berlin enn hjemme, på andre områder kan den tyske vertsfamilien sette krav til deg som du kanskje ikke har i din egen familie. Det forventes bl.a. i en del familier at du tar din del av husarbeidet, enten dette er å bære ut søppel, vaske rommet ditt eller vaske klær.

Det viktige er at du er innstilt på å bli kjent med mennesker du ikke kjenner fra før og på å være med på deres aktiviteter.

Normalt oppholder du deg i Berlin i ferier og på fridager, men i juleferien og påskeferien reiser vanligvis alle hjem til Norge. Disse reisene betales av skolen. Dette er en del av avtalen med vertsfamiliene, slik at de kan disponere sin jule- og påskeferie fritt.

Hvordan organiseres undervisningen i Berlin?

Norsk: I norsk har du felles undervisning sammen med de andre norske elevene i prosjektet. Læreren er norsk og normalt har vi en egen lærer i Berlin som underviser i norsk og som også er støttelærer i tysk.

Tysk og historie: Tyskundervisningen skjer som et intensivkurs med norske lærere før avreise og i egen gruppe med tysk(e) lærer(e) i Berlin, der fagene tysk og historie (norske læreplaner) slås sammen. Videre får elevene tretimerskurs i kunst som dekker mål i læreplanen i tysk. På denne måten dekkes 4 timer tysk (VG2), 5 timer tysk (programfag) og 2 timer historie (VG2). En norsk skyggelærer følger opp og deltar i vurderingsarbeidet.

Kroppsøving: Kroppsøving har du sammen med tyske elever i tysk klasse. Du velger tema høst og vår. Ett tema er for eksempel alpin - med 14-dagers skikurs i Østerrike. Skikurset må du eventuelt betale for selv.

Matematikk: Det er en forutsetning at du kan følge undervisningen i matematikk S1 eller R1. Dette betyr i praksis at du bør ha 1T eller at du får minst karakteren 4-fire i 1P.

Matematikk S1 har 3 timer ukentlig undervisning med tysk lærer etter tysk læreplan. I tillegg får elevene tett oppfølging av norsk skyggelærer som besøker dem seks ganger i året og gir undervisning etter norske læreplaner. Matematikk R1 har seks timer per uke i tyske grupper med tysk lærer etter tysk læreplan i høsthalvåret og tre timer per uke i vårhalvåret og får i tillegg oppfølging av norsk skyggelærer.

Elever som har tatt R1 som forsert løp, kan følge undervisning i tyske fordypningskurs i matematikk, men må eventuelt ta eksamen i R2 som privatister hvis de ønsker det.

 To øvrige programfag dekkes gjennom integrering i tyske Leistungskurse (fordypningskurs) med norske skyggelærere som sørger for tilpasning til norske læreplaner. Programfagene som dekkes på denne måten er Kjemi1, Fysikk1, Biologi1, Internasjonal engelsk, Historie og filosofi1, Politikk og menneskerettigheter og samfunnsgeografi.

Hva med eksamen? 

Alle elever i VG2 skal opp til eksamen - enten skriftlig eller muntlig. Du kan komme opp skriftlig eller muntlig i tysk fellesfag nivå 1 eller 2, tysk programfag nivå 2 eller 3, matematikk 2P, R1 eller S1, avhengig av valg. Du kan også komme opp i øvrige programfag, eksamensordningen varierer. Elevene i Berlin deltar i samme eksamenstrekk som elevene i Norge. Eksamen foregår i Berlin eller i Norge, avhengig av dato og fag.

I mars starter tyskundervisning en gang i uka. Du vil ha to ulike ukedager å velge mellom. Deltagelse i denne undervisningen er obligatorisk. Endelig opptak av elever skjer i mai på grunnlag av deltagelsen i undervisningen dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er plasser.

Vg2 i Berlin. Hvordan søker jeg?

Informasjonsmøte for elever og foresatte til elever som vil søke vg2 i Berlin holdes tirsdag 27. februar kl 16:30-17:30 på Kongshavn vgs. Møtet er en gjentakelse av infomøtet som ble holdt i november. Har du vært på møtet i november, behøver du ikke komme på møtet i februar.

Se presentasjon fra informasjonsmøtet i november her: Presentasjon.

Vi ber alle som er interesserte i ta vg2 i Berlin om å fylle ut påmeldingsskjemaet i lenken under. Dere vil deretter bli kalt inn til intervju på Kongshavn vgs.

Lenke til påmeldingsskjema: https://forms.office.com/e/TUXJprb8eW

QR-kode Berlin.png

Du søker innen fristen 1. mars i VIGO. Velg REA eller SSØ - Kongshavn vgs Utland.

Har du spørsmål, tar du kontakt med rektor Sidsel Holm Bye på e-post: sidsel.bye@osloskolen.no.

Søkere fra andre fylker

Elever fra andre fylker enn Oslo er velkomne til å søke, men utenbys søkere er bare aktuelle hvis det ikke er nok kvalifiserte søkere fra Oslo. De siste årene har vi hatt ledige plasser til søkere fra andre fylker.

Hva koster det å ta Vg2 i Berlin?

Andelen du betaler for å ta vg2 i Berlin inkluderer kost, losji, reiser og aktiviteter i regi av skolen. Skoleåret 2023/2024 er andelen 120.000 kr. Alle har rett på stipend fra Lånekassen på ca 52000 kr, så du må betale ca 68000 kroner selv. I tillegg kommer skolepenger som dekkes 85% av eget stipend fra Lånekassen. Du må betale ca 5500 kr. selv.