Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen for å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Vi vil få endelig miljøsertifisering når godkjenning etter forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler foreligger.

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter.

Klima- og miljørapport

Skolen leverer årlig klima- og miljørapport. Rapporten inneholder bl.a. status for vårt miljøarbeid hvor en kan måle effekten av iverksatte miljøtiltak, samt handlingsplan for å forbedre miljøprestasjonene ytterligere.

Her kan du lese skolens klima- og miljørapport for 2021.