Hovedseksjon

Fraværsregler og perminsjonsreglement

Osloskolens fraværsreglement finner du her.   

Elever som vil be om fri fra skolen, må søke om dette i god tid. Søknader om permisjon inntil en dag sendes på e-post til kontaktlærer, som behandler søknaden. Fraværet føres som L eller D avhengig av årsak. Eleven fyller da ut skjemaet ”Søknad om permisjon” og får underskrift fra alle faglærere som blir berørt av fraværet. Søknaden leveres til kontaktlærer som anbefaler/ikke anbefaler søknaden, før han/hun sender søknaden videre til assisterende rektor. Skjemaet finner du her.