Hovedseksjon

Eksamen

Vitnemål

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende ordning:

Vg1: Elever kan trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen.

Vg2: Alle elever skal trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. 

Vg3: Alle elever skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. De skal i tillegg trekkes ut til to skriftlige og en muntlig eksamen.

 

Mulige eksamensfag:

 

Trinn

Skriftlig

Muntlig

Vg1

Engelsk

Matematikk

Engelsk

Matematikk

Geografi

Naturfag

Samfunnskunnskap

 

Vg2

Fremmedspråk nivå 1

Fremmedspråk niva 2

Matematikk R1/S1/2P

Økonomistyring

Engelsk 1

 

Fremmedspråk nivå 1

Fremmedspråk nivå 2

Matematikk R1/S1/2P

Alle programfag

Vg3

Norsk hovedmål (obligatorisk)

Norsk sidemål

Fremmedspråk nivå 1+2

Alle programfag

Norsk

Historie

Religion og etikk

Alle programfag

NB: I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er det eksamenskarakteren som avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du 1 i standpunkt og får 2 til eksamen, har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen, har du ikke bestått!

Får du ikke standpunktkarakter i et fag, blir eksamen ugyldig.

Dette betyr at det har svært store konsekvenser å få IV, "Ikke vurdert", i standpunkt. Du har da ikke muligheten til å bestå faget ved å bestå eksamen. Det er derfor mye bedre å få karakteren 1 i et fag enn å få IV.

Word-mal til bruk på eksamen: