Hovedseksjon

Real8slo - egen realfagsklasse fra høsten 2024

logo, firmanavn


Dette er Real8slo:

  • Et treårig studieforberedende løp med realfag
  • 1T-matematikk i vg1
  • R1-matematikk i vg2
  • Tett tverrfaglig samarbeid
  • Undervisning knyttet til universitet og næringsliv
  • Studieturer knyttet til Erasmus+
  • Fokus på livsvitenskap

Se noen elevene våre presenterere den nye realfagsklassen her:

Er dette noe for deg? Du finner søknadsskjema her: https://forms.office.com/e/G71JdA35UH