Hovedseksjon

CRE8SLO - unik entreprenørskapslinje på Kongshavn

Cr8 logo

IMG_2568.jpeg

Liker du å lære gjennom praktiske oppgaver? Blir du motivert av å gjøre noe for andre? CRE8SLO gir deg kompetansen du trenger for å være en av morgendagens helter som skaper fremtidens Oslo og Norge. Du lærer hvordan du skal utvikle din idé til en bedrift eller organisasjon som skaper verdier for andre. Du får lære og oppleve å utvikle et konsept fra idé til markedsføring og drift.

Hva lærer du?

Ved å gå denne linjen vil du lære om hovedtrekk innenfor entreprenørskap, slik som kreativitet, nytenkning og pågangsmot, men også hvordan du kan gjennomføre et prosjekt.

Det er ikke nok å være kreativ – for å gjennomføre idéene dine må du også kunne foreta realistiske markedsvurderinger, presentere dem på en god måte, og vite hvordan man bygger struktur i en bedrift. Dette lærer du på CRE8SLO. I tillegg til å lære å utvikle en idé til en bedrift, vil du som er samfunnsengasjert lære hvordan du kan bruke dette som sosial entreprenør på andre måter i organisasjons- og samfunnsliv.

Muligheter i studietiden

I tillegg til en praktisk og entreprenørbasert undervisning i fellesfagene, vil du i løpet av 3 år på CRE8SLO få mange muligheter til å få en annerledes tid på videregående. Du får være med å jobbe med de tverrfaglige temaene i fremtidens skole:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Folkehelse og livsmestring
  • Bærekraftig utvikling

Utplassering i mentorbedrift

Som elev på CRE8SLO får du lære ved å bli utplassert i mentorbedrift allerede første skoleår. Du kan bli plassert i både bedrifter og frivillige organisasjoner, avhengig av hva du brenner for og er interessert i.

P1121987.JPG

Hva opplever du i løpet av tre år på CRE8SLO?

I Vg1 drar elevene på en selvfinansiert (det vil si at elevene tjener pengene som en del av opplæringen) studietur som planlegges og gjennomføres av elevene. Denne kan gå til enten Nordmarka eller New York, avhengig av hva elevene får til. 

I Vg2 starter elevene ungdomsbedrifter og deltar i skaperkonkurranser. I tillegg drar elevene på studietur til Berlin.

I Vg3 har elevene i utgangspunktet 5 timer mindre undervisning. Disse kan brukes til å ta ekstra fag, drive bedriften eller organisasjonen videre fra et av elevkontorene på Kongshavn eller du kan som elev ta kurs på universitetsnivå knyttet til entreprenørskap.

I løpet av de tre årene jobber elevene på CRE8SLO med prosjekter på tvers av fagene på timeplanen. På den måten får du lære i dybden om ulike tema, og du får kunnskap som du klarer å overføre til ulike felt senere i arbeidslivet. Elevene på CRE8SLO deltar på innovasjonscamper og entreprenørskapskonkurranser, der elevene på Kongshavn tidligere har nådd høyt opp og vunnet mange ulike priser.

P1122189.JPG

Vitnemål

Elevene på CRE8SLO får et helt vanlig vitnemål på Studiespesialisering etter tre år.

De får også tilbud om å velge Matematikk S/R, Kjemi og Fysikk, slik at de kan søke på studier som har krav om disse fagene.

Opptak og søknad til CRE8SLO

For å bli tatt inn i CRE8SLO-klassen på Kongshavn vgs må du fylle ut en elektronisk søknad med et motivasjonsbrev.

Lenke til søknadsskjema.

I løpet av våren vil du bli invitert til et informasjonsmøte hvor du får vite mer om søknadsprosessen og tilbudet i tillegg til at du får møte rektor og faglærere.

De som har fylt ut søknad senest 1. mars har mulighet til å bli tatt inn i CRE8SLO-klassen. Hvem som får plass avgjøres hovedsakelig av inntakspoeng, men motivasjonsbrevet og eventuelle intervju blir også vurdert. Inntaket blir klart når 2. inntaksrunde til videregående skole er ferdig. De som får plass, får melding om dette pr. SMS ca. 15. august.

Har du spørsmål om tilbudet kan du ta kontakt med Claus Dahm

Opptak og søknad til CRE8SLO høsten 2024

Kongshavn har én Vg1-klasse for CRE8SLO. Inntil 20% av plassene fordeles til elever med særskilt motivasjon og egnethet (samarbeidsevne, innsats, kreativitet, etterrettelighet), de øvrige plassene fordeles etter skolepoeng.

72 elever har søkt CRE8SLO høsten 2024.

Søknadsprosessen:

Vurderingen skjer ut fra: Observasjon, anbefaling og motivasjonspitch. NB! Enkelte elever kan bli invitert til intervju.

Observasjon: På informasjonsmøtet i mai deltok elevene i en gruppeoppgave. En observatør fulgte med på arbeidet i gruppen og noterte hvilke elever som viste gode samarbeidsevner, innsats og kreativitet.

Anbefaling: Elevene ber om et anbefalingsbrev fra en lærer, trener eller annen voksen som kjenner dem godt.

I anbefalingsbrevet ber vi om en uttalelse om elevens:

  • Evne til problemløsning (kreativitet),
  • Gjennomføringsevne (fullføre oppgaver, møte presis, levere som avtalt) og
  • Samarbeidsevne

Kontaktinformasjon til personen som anbefaler eleven må være med i brevet. Dersom kontaktinformasjon mangler, eller ikke er korrekt, vil søknaden ikke vurderes.

Motivasjonspitch: Elevene filmer seg selv i en motivasjonspitch hvor de gir eksempler på at de har gode samarbeidsevner, innsats, kreativitet og etterrettelighet. Pitchen bør må inneholde konkrete eksempler, og skal ikke vare lenger enn 1 minutt.

Anbefalingsbrevet og motivasjonspitchen sendes på mail til hege.sannum@osloskolen.no innen 1. juni 2024.