Hovedseksjon

CRE8SLO - unik entreprenørskapslinje på Kongshavn

Cr8 logo

Liker du å lære gjennom praktiske oppgaver? Blir du motivert av å gjøre noe for andre? CRE8SLO gir deg kompetansen du trenger for å være en av morgendagens helter som skaper fremtidens Oslo og Norge. Du lærer hvordan du skal utvikle din idé til en bedrift eller organisasjon som skaper verdier for andre. Du får lære og oppleve å utvikle et konsept fra idé til markedsføring og drift.

Hva lærer du?

Ved å gå denne linjen vil du lære om hovedtrekk innenfor entreprenørskap, slik som kreativitet, nytenkning og pågangsmot, men også hvordan du kan gjennomføre et prosjekt.

Det er ikke nok å være kreativ – for å gjennomføre idéene dine må du også kunne foreta realistiske markedsvurderinger, presentere dem på en god måte, og vite hvordan man bygger struktur i en bedrift. Dette lærer du på CRE8SLO. I tillegg til å lære å utvikle en idé til en bedrift, vil du som er samfunnsengasjert lære hvordan du kan bruke dette som sosial entreprenør på andre måter i organisasjons- og samfunnsliv.

Muligheter i studietiden

I tillegg til en praktisk og entreprenørbasert undervisning i fellesfagene, vil du i løpet av 3 år på CRE8SLO få mange muligheter til å få en annerledes tid på videregående. Du får være med å jobbe med de tverrfaglige temaene i fremtidens skole:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Folkehelse og livsmestring
  • Bærekraftig utvikling

Utplassering i mentorbedrift

Som elev på CRE8SLO får du lære ved å bli utplassert i mentorbedrift allerede første skoleår. Du kan bli plassert i både bedrifter og frivillige organisasjoner, avhengig av hva du brenner for og er interessert i.

Hva opplever du i løpet av tre år på CRE8SLO?

I Vg1 drar elevene på en selvfinansiert (det vil si at elevene tjener pengene som en del av opplæringen) studietur som planlegges og gjennomføres av elevene. Denne kan gå til enten Nordmarka eller New York, avhengig av hva elevene får til. 

I Vg2 starter elevene ungdomsbedrifter og deltar i skaperkonkurranser. I tillegg drar elevene på studietur til Berlin.

I Vg3 har elevene i utgangspunktet 5 timer mindre undervisning. Disse kan brukes til å ta ekstra fag, drive bedriften eller organisasjonen videre fra et av elevkontorene på Kongshavn eller du kan som elev ta kurs på universitetsnivå knyttet til entreprenørskap.

I løpet av de tre årene jobber elevene på CRE8SLO med prosjekter på tvers av fagene på timeplanen. På den måten får du lære i dybden om ulike tema, og du får kunnskap som du klarer å overføre til ulike felt senere i arbeidslivet. Elevene på CRE8SLO deltar på innovasjonscamper og entreprenørskapskonkurranser, der elevene på Kongshavn tidligere har nådd høyt opp og vunnet mange ulike priser.

Vitnemål

Elevene på CRE8SLO får et helt vanlig vitnemål på Studiespesialisering etter tre år.

De får også tilbud om å velge Matematikk S/R, Kjemi og Fysikk, slik at de kan søke på studier som har krav om disse fagene.

Opptak og søknad til CRE8SLO

For å bli tatt inn i CRE8SLO-klassen på Kongshavn vgs må du fylle ut en elektronisk søknad.


Lenke til søknadsskjema.

Du vil ganske raskt etter søknadsfristen bli innkalt til et informasjonsmøte hvor du får vite mer om oppstarten og tilbudet i tillegg til at du får møte rektor og faglærere.

De som har fylt ut søknad senest 1. mars har mulighet til å bli tatt inn i CRE8SLO-klassen. Hvem som får plass avgjøres av inntakspoeng og blir klart når 1. inntaksrunde til videregående skole er ferdig i begynnelsen av juli. De som får plass får melding om dette pr. SMS ca. 10. juli. Det skjer ingen endringer i inntaket til CRE8SLO før i august.

Har du spørsmål om tilbudet kan du ta kontakt med Claus Dahm (92261038).