Hovedseksjon

Entreprenørskap

Beste ungdomsbedrift 2017

Vi lever i et samfunn i stadig endring. Politikere, næringslivet og den vanlige borger spør seg - hva gjør vi når olja tar slutt? Svaret er: sats på innovasjon! Dette er utfordringer som Kongshavn videregående skole tar på alvor ved å satse stort på entreprenørskap. Entreprenørskap og innovasjon handler om virkeligheten og framtiden. Ved å trene på kreativitet og innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning, samt kommunikasjon og samarbeid gir vi elevene kompetanse som næringslivet setter meget høyt.

Kongshavn har helt siden starten i 2013 vært den ledende entreprenørskapskolen i Oslo. Under Oslomesterskapet i Ungdomsbedrifter 2021 ble Kongshavn vgs kåret til årets entreprenørskapsskole i Oslo 2020. Her er et utdrag fra juryens begrunnelse for hvorfor Kongshavn ble årets entreprenørskapsskole:
"Skolen var tidlig ute med arbeid knyttet til fagfornyelsen og har aktivt brukt entreprenørskap i dette utviklingsarbeidet. Skolen har i 2020 etablert og videreført et nytt studietilbud knyttet til entreprenørskap samtidig som de har utviklet eksisterende tilbud. De har spennende samarbeid med både lokale og internasjonale partnere."

Kongshavn vgs ble årets entreprenørskapsskole også i 2015 og er dermed den eneste skolen som har vunnet to ganger. Våre ungdomsbedrifter har vært blant de beste i landet. Vi er en av to skoler i Norge som har vunnet begge Norgesmesterskapene, NM i innovasjonscamp og NM i ungdomsbedrift. I 2018 representerte UB "Kunsten å Glede" Norge i EM i Beograd og vant Manpowerprisen, kanskje den gjeveste prisen i EM. Dette er det beste Norge noen gang har gjort det. Ungdomsbedriftene fra Kongshavn har vunnet Oslomesterskapet flere ganger og har tatt hele 15 priser i NM de siste årene. Ingen skoler i Oslo har slike resultater. Som en konsekvens av vårt målrettede entreprenørskapsarbeid etablerte vi 2019 innovasjonslinjen Cre8slo med fokus på bærekraft, sosialt entreprenørskap og samfunnsnytte.

Vi har Oslos kanskje beste innovasjonscamp hver høst, der vi samarbeider med eksterne oppdragsgivere som DELL, Volkswagen, Eon–Ruhrgas og Ekebergparken. Campen er tverrfaglig og går over nesten 4 dager hvor våre elever får anledning til å måle krefter med et lag fra Tyskland.