Hovedseksjon

Internasjonalisering

Elever på språkreise i Granada

Språk og kulturforståelse blir avgjørende i fremtiden, og derfor er vi opptatt av å tilby elevene våre rike muligheter til å oppleve verden utenfor Norge. Vi tilbyr en rekke utenlandsreiser og internasjonale prosjekter.

Se film om fremmedspråk og språkreiser her!

Tysk nivå 1 og 2 pleier å reise til Berlin, spansk 1 og 2 til Salamanca eller Granada og fransk 2 til Nice.

Elever på Vg1 kan få tilbud om å dra på en ukes utveksling til byen Crema i Lombardia i Nord-Italia i vårsemesteret. Vi får gjenbesøk av de italienske elevene.

Vi er også ansvarlige for Osloskolens tilbud om å ta Vg2 i Berlin, der elevene følger norske lære­planer, samtidig som de opplever tysk kultur på nært hold.

Under innovasjonsuka på høsten deltar elever fra Paul Natorp Gymnasium i Berlin.  Elevene jobber i grupper sammen med våre elever og hele campen foregår på engelsk. 

Hvert år drar to elever fra Impande-komiteen til Sør-Afrika for å følge opp vårt utviklingssamarbeid der. Kongshavn deltar i Impande-aksjonen hvert år, hvor vi samler inn penger til skoleutvikling i Sør-Afrika.

Vi tar i mot en praktikant fra Tyskland som underviser på Kongshavn i tre måneder hvert år. 

I 2020 mottok skolen den prestisjetunge Willy Brandt-prisen. Begrunnelsen for at Kongshavn får prisen er at at skolen har utmerket seg i det tysk-norske samarbeidet ved å ha utveksling med skoler i Berlin - og at utvekslingen også går andre veien, ved at vi tar i mot en elev fra Berlin som tar Vg1 hos oss.