Hovedseksjon

Internasjonalisering

Elever på språkreise i Granada

Språk og kulturforståelse blir avgjørende i fremtiden, og derfor er vi opptatt av å tilby elevene våre rike muligheter til å oppleve verden utenfor Norge, både gjennom reiser og samarbeidsprosjekter.

Elever, lærere og ledelsen på Kongshavn samarbeider med skoler i Europa gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Med støtte fra Erasmus+ har vi et fireårig prosjekt med partnerskoler i Danmark, Polen og Spania.

Hvert år drar elever fra Impande-komiteen til Sør-Afrika for å følge opp utviklingssamarbeidet vårt der. Kongshavn deltar i Impande-aksjonen, der vi samler inn penger til skoleutvikling i Sør-Afrika.

Kongshavn har et særlig tett samarbeid med Tyskland og bidrar slik til regjeringens Tyskland-satsing. Kongshavn er ansvarlig for Osloskolens tilbud om å ta vg2 i Berlin, der elevene går på tysk gymnas, samtidig som de følger norske lære­planer. Dette er et tilbud for elever som har tatt tysk II på vg1.

I 2020 mottok skolen den prestisjetunge Willy Brandt-prisen. Begrunnelsen for at Kongshavn fikk prisen, er at at skolen har utmerket seg i det tysk-norske samarbeidet ved å ha utveksling med skoler i Berlin - og at utvekslingen også går andre veien, ved at vi tar imot elever fra Berlin som tar vg1 hos oss.

Under innovasjonsuka i entreprenørskap deltar elever fra partnerskolen vår, Paul Natorp Gymnasium i Berlin.  Elevene jobber i grupper sammen med våre elever og arbeidspråket er engelsk.

 

Vi har også en praktikant fra Tyskland som underviser på Kongshavn i tre måneder hvert år. 

Lærere fra Kongshavn har for tiden også et samarbeid med skoler i Danmark og Island.