Internasjonalisering

Elever på språkreise i Granada

Vi vet at både språk og internasjonal kompetanse er viktig i dagens samfunn. Derfor bruker lærerne skolens moderne språklab aktivt i undervisningen, samt at vi tilbyr elevene rike muligheter til å oppleve verden utenfor Norge.

Alle som har fremmedspråk på Vg2, får tilbud om en ukes språkreise. Under oppholdet går elevene på språkskole, de bor i vertsfamilier og har et kulturprogram.

  • Tysk nivå 1 og 2 reiser til Berlin
  • Spansk 1 og 2 reiser til Salamanca eller Granada
  • Fransk 2 reiser til Nice

Vi har også et prøveprosjekt med et tre ukers opphold i Granada, et «språkbad» for elever med spansk nivå 2.

Elever på samfunnsfaglig engelsk reiser på en studieuke til Edinburgh.

Elever på vg1 kan delta på en ukes utveksling til byen Crema i Lombardia i Nord-Italia i vårsemesteret. Vi får gjenbesøk av de italienske elevene.

Under innovasjonsuka på høsten deltar elever fra Paul Natorp Gymnasium i Berlin. 

Vi tar i mot en praktikant fra Tyskland som underviser på Kongshavn i tre måneder hvert år. 

Læringsressursen The Textile Interchange Project (the TIP) har som mål å øke kunnskap og kompetanse om sko- og tekstilindustrien blant elever i videregående skole. Vi sender seks elever og en lærer til India som en del av prosjektet.