Hovedseksjon

Internasjonalisering

Utvekslingsbesøk til Colegio Juan Ramon Jimenez i Cieza, Spania gjennom Erasmus+

Språk og kulturforståelse blir avgjørende i fremtiden, og derfor er vi opptatt av å tilby elevene våre rike muligheter til å oppleve verden utenfor Norge, både gjennom reiser og samarbeidsprosjekter.

Kongshavn er én av fire Erasmus-akkrediterte skoler i Oslo. Elever, lærere og ledelsen på Kongshavn samarbeider med skoler i Europa gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Med støtte fra Erasmus+ har vi en fireårig avtale der vi kan sende elever til europeiske land. Skoleåret 2023/2024 har vi utvekslingsprosjekter der elevene skal jobbe med et av følgende temaer: 1) Forhindre ekskludering ved å bygge demokratisk kompetanse, 2) utforske bærekraftige løsninger for urban utvikling i Norge og Europa, 3) styrking av språkkunnskaper og 4) sosialt- og bærekraftig entreprenørskap.

Lærere fra Kongshavn har for tiden et samarbeid med skoler i Sverige, Frankrike, Tyskland og Spania.

Dette skoleåret tar vi imot en fransk realfagslærer, som skal lære mer om hvordan vi underviser i kjemi og fysikk i Norge. Han er også interessert i hvordan Kongshavn bruker podcast som et læringsverktøy på skolen.

Kongshavn deltar årlig i Impande-aksjonen, der vi samler inn penger til skoleutvikling i Sør-Afrika. Hvert år drar elever fra Impande-komiteen til Sør-Afrika for å følge opp utviklingssamarbeidet vårt der. 

Kongshavn har et særlig tett samarbeid med Tyskland og bidrar slik til regjeringens Tyskland-satsing. Kongshavn er ansvarlig for Osloskolens tilbud om å ta vg2 i Berlin, der elevene går på tysk gymnas, samtidig som de følger norske lære­planer. Dette er et tilbud for elever som har tatt tysk II på vg1.

I 2020 mottok skolen den prestisjetunge Willy Brandt-prisen. Begrunnelsen for at Kongshavn fikk prisen, er at at skolen har utmerket seg i det tysk-norske samarbeidet ved å ha utveksling med skoler i Berlin - og at utvekslingen også går andre veien, ved at vi tar imot elever fra Berlin som tar vg1 hos oss.

Under innovasjonsuka i entreprenørskap deltar elever fra partnerskolen vår, Paul Natorp Gymnasium i Berlin.  Elevene jobber i grupper sammen med våre elever og arbeidspråket er engelsk.

Vi har også en praktikant fra Tyskland som underviser på Kongshavn i tre måneder hvert år.