Internasjonalisering

Elever på språkreise i Granada

 

Alle som har fremmedspråk på Vg2, får tilbud om en ukes språkreise. Under oppholdet går elevene på språkskole, de bor i vertsfamilier og har et kulturprogram.

 

  • Tysk nivå 1 og 2 reiser til Berlin
  • Spansk 1 og 2 reiser til Salamanca eller Granada
  • Fransk 2 reiser til Nice

 

Vi har også et prøveprosjekt med et tre ukers opphold i Granada, et «språkbad» for elever med spansk nivå 2.

Elever på samfunnsfaglig engelsk reiser på en studieuke til Edinburgh.

Elever på vg1 kan delta på en ukes utveksling til byen Crema i Lombardia i Nord-Italia i vårsemesteret. Vi får gjenbesøk av de italienske elevene.

Under innovasjonsuka på høsten deltar elever fra Paul Natorp Gymnasium i Berlin. 

Vi tar i mot en praktikant fra Tyskland som underviser på Kongshavn i tre måneder hvert år. 

Elevaksjonen Impande som jobber med skoleutvikling i Sør-Afrika. Pengene som blir samlet inn vil blant annet bli brukt til å kjøpe inn pc-er og annet viktig utstyr til elevene. Kongshavn sender to elever fra skolen, som får besøke prosjektene i Sør-Afrika og se hvordan pengene blir anvendt. 

Fellestiltakene LO-Virke sammen med Handel og Kontor samarbeider
med Kongshavn, tekstilbransjen og andre internasjonale aktører så vel som
ungdomsgrupper for å lage en læringsressurs. Læringsressursen heter The Textile
Interchange Project (the TIP) og har som hovedtema global handel spesielt i tekstil
industrien. The TIPs mål er å øke kunnskap og kompetanse om sko- og
tekstilindustrien blant videregående elever og skoler. Vi sender 2 elever og en lærer til India som en del av prosjektet.