PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Skolens kontaktperson i PPT er Marie-Elisabeth Heitmann.

Telefon: 908 08 573

marie-elisabeth.heitmann@ude.oslo.kommune.no

Hun er som regel tilstede på skolen hver mandag fra kl 8.30- 15.30.

 

Dette gjør PPT:

  • Hjelper skolen med organisasjons- og kompetanseheving for å tilrettelegge for elever med særlige behov.
  • Deltar i tverrfaglig samarbeid for å bidra til helhet og sammenheng.
  • Veileder vansker i læring.
  • Gir råd om tiltak i sakkyndig vurdering som grunnlag for enkeltvedtak etter Opplæringsloven.