Hovedseksjon

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Skolens kontaktperson i PPT er Marie-Elisabeth Heitmann.

Telefon: 908 08 573
E-post: marie-elisabeth.heitmann@osloskolen.no

Dette gjør PPT:

  • Hjelper skolen med organisasjons- og kompetanseheving for å tilrettelegge for elever med særlige behov.
  • Deltar i tverrfaglig samarbeid for å bidra til helhet og sammenheng.
  • Veileder om vansker i læring.
  • Gir råd om tiltak i sakkyndig vurdering som grunnlag for enkeltvedtak etter Opplæringsloven.