Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret til Kongshavn vgs har til oppgave å behandle og vedta budsjett, vedta strategi og årsplan, behandle saker delegert fra direktøren, være høringsinstans, føre overordnet tilsyn med virksomheten og å overvåke skolens oppfølging av vedtatte tiltak, sikre gjennomføring og vurdering av tiltakenes effekt.

Representanter i driftsstyret er:

My Margareta Leirvaag (Ansatt rep)

Johanne Hay (Ansatt rep)

Svein Bredahl (vara ekstern rep)

Aslak Bonde (vara ekstern rep)

Julie Brandvoll (elevrep)

Sondre Sanstøl (elevrep)

Stine Louise Simonsen (ekstern rep)

Charlotte M. Amundsen (ekstern rep)

Kristin Dubland Marken (leder av DS, ekstern rep)