Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret til Kongshavn vgs har som oppgave å behandle og vedta budsjett, vedta strategi og årsplan, behandle saker delegert fra direktøren, være høringsinstans, føre overordnet tilsyn med virksomheten og å overvåke skolens oppfølging av vedtatte tiltak, sikre gjennomføring og vurdering av tiltakenes effekt.

Representanter i driftsstyret er:

Bjørn Magne Vikse (ansatt rep)

My Margareta Leirvaag (ansatt rep)

Sidsel Helene Holm Bye (rektor)

Kristin Lindaas (assisterende rektor)

Matias Bråten (elevrep)

Linnea Kallestad (elevrep)

Stine Louise Simonsen (ekstern rep)

Charlotte M. Amundsen (ekstern rep)

Kristin D. Marken (leder av DS, ekstern rep)