Driftsstyret

Driftsstyret til Kongshavn vgs har til oppgave å behandle og vedta budsjett, vedta strategi og årsplan, behandle saker delegert fra direktøren, være høringsinstans, føre overordnet tilsyn med virksomheten og å overvåke skolens oppfølging av vedtatte tiltak, sikre gjennomføring og vurdering av tiltakenes effekt.

Driftsstyret har møter følgende tidspunkt våren 2017:

  • 18. januar  
  • 7. mars 
  • 25. april  
  • 6. juni