Hovedseksjon

Elevaksjonen Impande

På bildet: Leder Impande, Rolf Olsen. Nestleder Impande, Knut Engebu, elev fra Vg1 klar for en innsamlings-runde. Assisterende rektor Sidsel Bye Holm og lærer Camilla Jordheim Larsen

På Kongshavn er vi med i elevaksjonen Impande som jobber med skoleutvikling i Sør-Afrika. Pengene går uavkortet til innkjøp av læremidler og bygging av undervisningsrom for fattige skoleelever i Sør-Afrika. Hvert år deltar alle elevene på skolen i innsamlingsaksjonen, og jobber en hel dag til inntekt for Impande. Vi sender hvert år to elever fra skolen, som får besøke prosjektene i Sør-Afrika for se hvordan pengene blir anvendt.