Hovedseksjon

Elevaksjonen Impande

Impandeaksjon høst 2022

På Kongshavn er vi med i elevaksjonen Impande, som jobber med skoleutvikling i Sør-Afrika. Pengene går uavkortet til innkjøp av læremidler og bygging av undervisningsrom for fattige skoleelever i Sør-Afrika. Hvert år deltar alle elevene på skolen i innsamlingsaksjonen, og jobber en hel dag til inntekt for Impande. Vi sender hvert år to elever som får besøke prosjektene i Sør-Afrika for se hvordan pengene blir anvendt.