Hovedseksjon

Studiespesialisering for minoritetsspråklige elever

En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en bygning

På utdanningsprogrammet for studiespesialisering har vi eget tilbud for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Denne klassen har maksimalt 25 elever og det gis forsterket opplæring i norsk. De som trenger det får også ekstra støtte i engelsk. Tilbudet gir studiekompetanse på linje med det ordinære løpet på studiespesialisering og er beregnet på elever som tar sikte på høyere utdanning på universitet eller høyskole.

Elevene i minoritetsspråklig klasse har to fordypninger i programfag, på samme måte som elever i ordinært løp. Den forsterkede undervisningen i norsk erstatter for denne klassen programfag utover dette. I matematikk og programfagene er elevene sammen med de øvrige elevene på skolen. Slik får elevene i denne klassen en fin kombinasjon av forsterket opplæring samtidig som de går i ordinær videregående skole. 

Som elev i minoritetsspråklig klasse får du dra på flere turer rundt i Norge, og se enda mer av landet. Vi har tidligere dratt til Bergen, Lillehammer og Trysil.