Studiespesialisering for minoritetsspråklige elever

Geologieksursjon

På utdanningsprogram for studiespesialisering har vi eget tilbud for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Denne klassen har maksimalt 22 elever og det gis forsterket opplæring i norsk. De som trenger det får også ekstra timer i engelsk. Tilbudet gir studiekompetanse på linje med det ordinære løpet på studiespesialisering og er beregnet på elever som tar sikte på høyere utdanning på universitet eller høyskole.

 

Elevene i minoritetsspråklig klasse har to fordypninger i programfag, som elever i ordinært løp. Den forsterkede undervisningen i norsk, erstatter for denne klassen programfag utover dette. I programfagene er elevene sammen med de øvrige elevene på skolen. Slik får elevene i denne klassen en fin kombinasjon av forsterket opplæring samtidig som de går i ordinær videregående skole.

 

Som elev i minoritetsspråklig klasse får du dra på flere turer rundt i Norge, og sett enda mer av landet. Vi har tidligere dratt til Bergen, Lillehammer og Trysil.