Viktig informasjon om videre stenging av skolen og heldagsprøver per 25. mars

kvg

Regjeringen har valgt å forlenge tiltakene de satte i verk for nesten to uker siden. Det betyr at skolen er stengt til over påske. Vi får tilbakemeldinger fra dere elever om at noen liker hjemmeskolen, mens andre synes det kan være vanskelig å navigere i det digitale klasserommet, og mange savner felleskapet her på Kongshavn. Vi er i en rar og pussig situasjon, som både elever og lærere bruker tid på å venne seg til. I all usikkerheten, har vi mennesker bruk for noen trygge rammer. Skolen bidrar til rammer i hverdagen. Vi er derfor opptatt av at timeplanen og årsplanen skal følges også nå når vi lever litt annerledes enn vi vanligvis gjør. Både for den psykiske helsen vår og for å klare å holde tak i og følge opp skolearbeidet er det viktig at vi holder fast i rutinene. Stå opp og kle på deg før skolen begynner. Logg deg på før timen starter og lever noe arbeid hver gang du er bedt om det. Vi er imponert over hvordan de fleste av dere følger opp skolearbeidet og er i dialog med lærerne deres. Vi vil også takke dere foreldre som gjør en ekstra innsats for å hjelpe og støtte ungdommene deres i denne perioden. Både de og vi trenger den hjelpen nå.

 

Heldagsprøver

Vi nærmer oss avslutningen på skoleåret, og dere skal ha standpunktkarakterer. Det er viktig at vi får etablert et vurderingsgrunnlag på hver og en av dere i alle fag. Vi gjennomfører derfor alle heldagsprøver og elevsamtaler etter oppsatt plan. Det betyr at alle prøvene i uke 14 vil gjennomføres digitalt. Vi kommer tilbake til prøvene etter påske, når mer informasjon foreligger.

De digitale vurderingene vil kanskje bli litt annerledes enn de heldagsprøvene dere vanligvis får. Når rammene er annerledes vil det i noen fag være nødvendig med justeringer. Les nøye den informasjonen dere får fra lærerne deres om vurderingene og gjennomføringen av disse. Når alt skal gjennomføres digitalt og dere sitter hjemme, vil kompetansen i å bruke kunnskapen telle mer i vurderingen enn faktaene. Oppgavene og vurderingskriteriene vil ta utgangspunkt i at alle hjelpemidler er tilgjengelige. Oppgavene legges i ITS med åpning kl. 0900.

 

Eksamen og standpunkt

Vi har ennå ikke fått noen avklaringer vedrørende vårens eksamener, men alle elever skal få standpunktkarakterer så lenge der foreligger et vurderingsgrunnlag. Utdanningsministeren har også sagt at elevene skal få vitnemål, selv om eksamen eventuelt blir avlyst.

 

Teams

Teams er blitt et viktig verktøy i undervisningen. Lærerne har på rekordtid lært seg å bruke det både i undervisningen og i kommunikasjonen med hverandre. Hvis noen av dere elever framdeles er usikre på hvordan dette fungerer, minner vi om veiledningen som er laget til dere. Den finner dere på skolens hjemmeside i "Nettskolen Kongshavn".

Vi savner de flotte elevene våre og gleder oss til å se dere igjen. Følg med på Facebook, Instagram og Snapchat. Miljøarbeider Bea legger ut en hilsen på Snapchat hver dag og vi vil også legge ut ulike nettbaserte sosiale aktiviteter dere kan delta i. Disse kan selvfølgelig ikke erstatte det sosiale miljøet i skolehverdagen, men det kan være et fint alternativ i disse dager.

Når hverdagen er usikker er det ekstra viktig at vi passer på hverandre. Sørg for å inkludere alle i klassechatter, og send gjerne en ekstra melding til de som ikke "kommer" til timene. Ta vare på dere selv og hverandre. Vi gleder oss til å se hver og en av dere og håper det ikke blir altfor lenge til.Ta gjerne kontakt med oss på skolen for spørsmål og støtte. Vi er her for dere