Hovedseksjon

NY DATO: 13. juni - Digitalt foreldremøte

nettsted

De kommer til å snakke om politiets tanker og bekymringer rundt unges bruk av sosiale medier og internett. Temaer som blir tatt opp vil være bildedeling, mobbing på sosiale medier og seksuell utpressing på nett. Med på møtet er Siri som jobber ved avsnitt for internettrelaterte overgrep (IRO) og som vil snakke om hva de ser og gi råd til foreldre.

Det digitale foreldremøtet vil bli tilgjengelig på politiets Facebook og YouTube-kanal her: https://www.facebook.com/politietoslo og her: https://www.youtube.com/@Politiets-Nettpatrulje.

Foredraget vil også være tilgjengelig i ettertid.