Temakveld om problematisk gaming

Gaming-bilde

 

Lurer du på om ungdommen spiller for mye – eller er du bekymret for dette?

I dag spiller mange av de unge dataspill. For noen er dette en uproblematisk hobby som gir glede, men for noen blir det vanskelig å regulere egen spilletid og spillingen fører til krangling i familien og vansker på andre arenaer i ungdommens liv.

Kongshavn vgs inviterer i samarbeid med psykolog Malin Wuttudal fra hjelpetiltaket Spill Sunt til temakveld for foreldre om problematisk gaming. Her vil du få informasjon om dataspill, ulike motivasjoner for å spille, tegn til problematisk spilling og hvordan snakke med ungdom om dette. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og diskutere i plenum hvis ønskelig. Etter foredraget vil vi også være tilgjengelige for at du kan henvende deg til oss. 

Temakvelden er gratis, og finner sted i lokalene til Kongshavn vgs, Kongsveien 30.

For at vi skal vite hvor mange vi blir, ønsker vi påmelding innen 13. november. Påmelding sendes til Malin.Wuttudal@blakors.no.

Har du spørsmål om arrangementet, kontakt Malin Wuttudal i Spill Sunt på telefon: 488 61 540, eller mail Malin.Wuttudal@blakors.no . Du kan også kontakte rådgiverne på Kongshavn vgs: Marit Lade Stenvaag, telefon 948 89 345, Marit.lade.stenvaag@ude.oslo.kommune.no og Torill Dahl Linnsund, telefon 469 23 006, Torill.dahl.linnsund@ude.oslo.kommune.no.