Hovedseksjon

Kongshavn vgs. har vunnet den prestisjetunge Willy Brandt-prisen!

Logo

Begrunnelse

Det var de to styrelederne i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, Sverre Myrli og Franz Thönnes, som foreslo at Willy Brandt-prisen for 2020 – dét året stiftelsen feirer 20 års jubileum – skulle tildeles de tre skolene som er involvert i Oslo-Berlin-avtalen, og et enstemmig styre stilte seg bak forslaget.

I pressemeldingen står det at gjennom 12 år har utvekslingsprogrammet mellom Oslo og Berlin gitt godt over 200 Oslo-elever muligheten til å ta et skoleår i Berlin, lære tysk språk og kultur å kjenne, få tyske venner – og få opplevelser for livet.

Begrunnelsen for at Kongshavn får prisen er at at skolen har utmerket seg i det tysk-norsk samarbeidet ved å ha utveksling med skoler i Berlin - og at i år har utveklingen også gått andre veien, ved at vi tok i mot en elev fra Berlin som tar Vg1 hos oss.

Internasjonalisering er et satsingsområde for skolen og vi prioriterer fremmedspråksundervisningen. Skolen har en språklab der elevene kan øve muntlige ferdigheter, og skolen har tradisjon for å arrangere språkreiser i samarbeid med elevenes foresatte. Elevene som skal reise på utveksling til Berlin, får et ekstra tre måneders tyskkurs før avreise og blir undervist av tyskspråklige lærerstudenter som kommer til Kongshavn hver vår. I tillegg arrangerer skolen årlig seminar for fremmedspråklærere i Oslo, og både elever og lærere deltar på studieturer i Europa med Erasmus-stipend. Kongshavn var også vertskap for de norske tysklærerdagene i fjor og har et samarbeid med Goethe-Institut i Oslo.

Om Willy Brandt-stiftelsen

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen er den eneste institusjonen som engasjerer seg for de norsk-tyske interesser på alle områder i begge land. Stiftelsen ble etablert i år 2000 og har bred politisk støtte i begge land, noe som blant annet kommer til uttrykk ved at styret består av tyske og norske politikere fra forskjellige partier. Stiftelsens aktiviteter består i å tildele midler til norsk-tyske prosjekter og deler hvert år ut Willy Brandt-prisen til en person eller institusjon i hvert land som i særlig grad har gjort en innsats for de norsk-tyske forbindelser. Stiftelsen bærer navnet til forbundskansleren og fredsprisvinneren Willy Brandt som gjennom hele sitt liv arbeidet for demokrati, dialog og forståelse mellom nasjoner.

Tidligere prisvinnere er blant annet Thorvald Stoltenberg, Ingvard Ambjørnsen og Jonas Gahr Støre.

Les mer

Les mer på www.willy-brandt-stiftelsen.no/prisen/prisvinnere (kopier lenken og lim den inn i en egen fane)