Hovedseksjon

Invitasjon til foreldremøte for Vg1

Tre elever i forgrunnen går under en buegang og prater

Møtet vil finne sted i skolens store auditorium i 1. etasje. Invitasjon til møtet finner du her.

Med vennlig hilsen rektor Sidsel Holm Bye