Invitasjon til digitalt foreldremøte Vg1

Foreldremøte

Foreldremøtet vil holdes digitalt. Lenke til å delta sendes ut som SMS.

Dette er agendaen på møtet:

  • Resultater etter første termin
  • Resultater fra elevundersøkelsen
  • Informasjon om elevenes fagvalg for neste skoleår
  • Informasjon til dem som vurderer utveksling i 2. klasse
  • Innsøking til vg2

Vel møtt!