Hovedseksjon

Innovasjonscamp for Vg2

Gruppen som vant campen

Som skole satser vi på Kongshavn på innovasjon og entreprenørskap. Derfor ble prosjektuken på Vg2 brukt på en innovasjonscamp. Elevene på Vg2 ble delt inn i grupper, og gruppene fikk et oppdrag: lag en kampanje for sosiale medier som fronter Visma InSchool. 

 

Visma InSchool er et nytt verktøy for skoler, som samler alt av administrasjon, timeplaner og fraværsføring på ett sted. Representanter fra Visma deltok på campen og ga elevene oppdraget. De ønsket seg en kampanje på sosiale medier som kunne nå ungdom på videregående skoler som skal i gang med å bruke Visma InSchool. Elevene kunne også komme med forslag til hvordan Visma InSchool kan forbedres og utvikles videre.

 

I denne oppgaven måtte elevene bruke sine egne erfaringer som unge mediebrukere, for å lage en kampanje som skulle nå en målgruppe de selv tilhører. 

 

Etter å ha fått oppdraget gikk elevene i gang med å utforme og planlegge sine kampanjer.

 

Tidligere Kongshavn-elev Mathias Norheim jobber i dag i Ungt Entreprenørskap Oslo. 

 

For å gi elevene veiledning og faglig påfyll holdt Mathias Norheim et foredrag om digital markedsføring og kampanjer. Han vektla særlig hva som er unikt for markedsføring i sosiale medier. Mathias Norheim er tidligere elev ved Kongshavn og både Norges- og Europamester i entreprenørskap. 

Elever på Vg1 fra CRE8SLO-linja på Kongshavn deltok også på campen. CRE8SLO er et helt nytt utdanningstilbud på Kongshavn, der elevene får ekstra undervisning i entreprenørskap og innovasjon. 

 

Etter en lang dag med utvikling og forberedelser fikk elevene 3 minutter på å pitche sin idé foran resten av trinnet. Det var stor variasjon i hvordan elevene hadde løst oppgaven. Noen grupper hadde laget reklamefilmer, konkurranser og bilder, imens andre foreslo å bruke kjente, unge mennesker for å fremme produktet. Flere grupper hadde også ideer til hvordan appen kunne forbedres for å nå ungdom, som å legge til en gruppechat-funksjon.

 

Vinnerne av campen ble denne gjengen fra Vg1 og CRE8SLO, her poserer de sammen med juryen og lærere i entreprenørskap.

 

Vinnerne ble en gruppe fra CRE8SLO. De hadde en kampanje som oppfordret elever til å lære seg å bruke Visma InSchool med et trofésystem. Brukerne ville få nye trofeer etter hvert som de tok i bruk flere av Visma InSchool sine funksjoner. I tillegg ønsket de å gi produktet en mer sosial profil, ved å arrangere konkurranser til inntekt for veldedige formål. 

 

Gruppen som vant skal i 2020 få reise til Visma sine kontorer i Dublin. Der skal de forhåpentligvis fortsette samarbeidet, og lære enda mer om innovasjon og entreprenørskap. Vi gratulerer og er utrolig stolte av innsatsen til alle elevene som deltok på campen!