Hovedseksjon

En inkluderende russefeiring

Info om foredrag av Emma Ingebrigtsen

Med utgangspunkt i sine egne erfaringer fra russetiden snakker hun åpent om ekskludering og inkludering, tilhørighet, valg, grensesetting og sosiale medier.