Elever og foresatte 30.04

Elever hopper foran skolen

Dette er en ny hverdag for alle og vi jobber med å finne en god balanse i opplæringstilbudet. Det er viktig at elevene kommuniserer med lærerene sine og leverer oppgaver etter avtale. Skoleåret er ikke over, selv om heldagsprøvene er gjennomført. Vi har mange uker igjen og med det mange muligheter til å vise kompetanse og etablere et godt vurderingsgrunnlag. Alle vi på skolen vil det beste for den enkelte og er tilgjengelige hvis dere lurer på noe; ikke nøl med å ta kontakt.

Her kommer et par påminnelser fra sist fredagsbrev. Vi ser at flere elever ikke har vært like aktive på nettskolen den siste uken. Husk at det er nesten to måneder igjen av skoleåret og perioden for vurdering er lengre i år enn tidligere år. Det er viktig at dere fortsetter den gode praksisen med tilstedeværelse i hjemmeskolen og god kommunikasjon med kontaktlærer og faglærer. Faller dere ut nå, kan dette føre til manglende vurdering i fag og kanskje også nedsatt i atferd i ytterste konsekvens.

Eksamen og standpunkt

Det skal settes standpunktkarakter til sommeren i alle avgangsdag, også i orden og atferd. Det er de samme reglene som gjelder i nettskolen som i den vanlige skolen. Elever plikter å stille opp til undervisning og vurdering, og dere må følge skolens reglement for orden og atferd - også på nett. Manglende deltakelse i nettskolen kan påvirke karakteren i atferd. Lærerne er avhengige av at du stiller opp både på aktiviteter i timen og til vurderinger. Dette gjør du ved å dokumentere arbeidet ditt og levere det inn når lærer ber om det.

Russetiden 2020

Politiet, fylkeskommunen, og Fylkesmannen med fylkeslegen, har en viktig beskjed til årets russekull. Dere som er russ i år lurer sikkert på hvordan russetiden blir og hva dere kan få lov til å gjøre. Svaret er det samme som for resten av befolkningen.

 

Det betyr først og fremst å følge anbefalingen fra helsemyndighetene:

  • Minst 2 meters avstand til hverandre
  • Ikke vær flere enn 5 på samme sted samtidig
  • Vask hender ofte
  • Host og nys på en måte som ikke sprer smitte
  • Ikke del flasker eller annet med andre

 

Politiet har rett til å gripe inn. Politiet har forståelse for at mange er skuffet fordi russefeiringen ikke blir som planlagt, men vi forventer at dere forstår at smittevern må veie tyngre enn fest og moro. Det å samle mange mennesker på samme sted, som for eksempel i en russebuss, utgjør en stor smitterisiko. Alle har et ansvar for å begrense smittespredning i samfunnet – også russen.

 

Riktig god langhelg til dere alle fra ledelsen