Elevdagen 2020

1D i Frognerparken

De var blant annet i Frognerparken, Oslo klatresenter, på Hovedøya og hadde byrebus på kjente steder i Oslo. En flott og aktiv dag og en fin måte å bli bedre kjent med hverandre.