Egenmelding ved sykefravær

Illustrasjon.

Det er viktig at foresatte til elever under 18 år og elever over 18 år som har fravær av helsegrunner melder fraværet til kontaktlærer. Grunnen til dette er midlertidige endringer i fraværsreglene. Hvis du melder helserelatert fravær til kontaktlærer vil fraværet ikke omfattes av 10% regelen for fagfravær, og heller ikke komme på vitnemålet.

 

Dette er de midlertidige endringene:

 

  • For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

Her står de hvordan du som foresatt melderfravær til skolen: Melde fravær