Hovedseksjon

Avslutningsseremoni for Vg3

Linnea og Marit var kveldens konferansierer

Det ble taler, sang og musikkinnslag, før alle fikk utdelt sitt vitnemål.

Det ble også delt ut priser til elever som har utmerket seg spesielt i løpet av de siste tre årene. Eveline Larsen Wiik og Marit Bjørkeng Aaløkken fikk hver sin pris for å være trygge og trivelige, Victor Chenciu fikk pris for å være ambisiøs, Stella Løge Nerland fikk utmerkelsen involvert og engasjert, og Linnea Kallestad vant Ekebergparkens pris.

Gratulerer så mye til vinnerne, og til alle årets avgangselever med fullført skolegang. Vi takker for tre fine år på Kongshavn, og ønsker alle lykke til på veien videre!

P1133236.jpgRektor Sidsel Holm Bye holdt tale for elever, foresatte, søsken, lærere og ansatte.

Kveldens konferansierer Ahmed Mirza holdt elevenes tale.

P1133360.jpgKongshavn har vi vårt eget lærerband!

P1133282.jpgPaul Hansen spilte opp til allsang.

P1133405.jpg
Rektor overrekker Ekebergparkens pris til Linnea Kallestad.

P1133576.jpgElevprisvinnerne Victor, Stella, Linnea, Marit og Eveline sammen med assisterende rektor Kristin Lindaas og rektor Sidsel Holm Bye.

P1133425.jpg

P1133455.jpg3STA

P1133477.jpg3STB

P1133493.jpg3STC

P1133508.jpg3STD

P1133519.jpg3STE

P1133529.jpg3STF

P1133670.JPG

P1133633.jpg

P1133641.JPG

P1133600.jpg

P1133621.JPG

P1133647.JPG

P1133686.JPG

P1133613.JPG

P1133663.JPG

P1133657.JPG