Årets Ungdomsbedrifter er godt i gang!

Co2ntrol Ub

Årets ungdomsbedrifter har kommet godt i gang! Her er en lite presentasjon av to av dem: Co2ntrol UB som her viser fram prototypen av sitt produkt. Armbåndene skal produseres i Nepal - det skal sørges for gode arbeidsforhold og for kvinners mulighet til å delta i arbeidet. 50 kr. av inntekten for hvert armbånd går til Chooose – en bedrift som kjøper opp klimakvoter, slik at det blir dyrere å forurense.
Easy reuse UBs produkt er en beholder laget av plast fra havet, som skal resirkulere plastikkhansker. De jobber nå med å finne et godt design på beholderen.
Vi ønsker dem alle lykke til videre med arbeidet!