Hovedseksjon

Ledelse, kontor og drift

Ledelsen

Sidsel Helene Holm Bye, rektor
sidsel.bye@osloskolen.no

Kristin Lindaas, fungerende ass. rektor, avdelingsleder for realfag, trinnleder for Vg2
kristin.lindaas@osloskolen.no

 

Avdelingsledere

Beatrice Solange Francoise Blom, avdelingsleder for norsk og engelsk, trinnleder for Vg1
beatrice.blom@osloskolen.no

Liv Ingebjørg Guneriussen, avdelingsleder for fremmedspråk, trinnleder for Vg3

liv.guneriussen@osloskolen.no

Ekaterina Kalinina, administrativ leder
ekaterina.kalinina@osloskolen.no

Bård Olav Johannessen, avdelingsleder for IKT
bard.johannessen@osloskolen.no

Linda Eline Eriksen, avdelingsleder for økonomifag og kroppsøvingsfag
linda.eriksen@osloskolen.no

 

Administrasjon

Silvia Gonzalez-Baeza, sekretær
silvia.gonzalez-baeza@osloskolen.no

 

Studieleder 

Roar Aunvold, ansvar for inntak, fagvalg, eksamen, vitnemål
roar.aunvold@osloskolen.no

 

Rådgivere

Ingvild S. Kilander, Vg1: 1A, 1B, 1C, Vg2: 2A, 2B, 2C, Vg3: 3A, 3B, 3C
ingvild.kilander@osloskolen.no

Marit Lade Stenvaag, Vg1: 1D, 1E, 1F, Vg2: 2D, 2E, 2F, Vg3: 3D, 3E, 3F
marit.stenvaag@osloskolen.no

 

Miljøarbeidere

Christoffer Bø

christoffer.bo@osloskolen.no

Madelene Berntsen

madelene.berntsen@osloskolen.no

 

Bibliotekar

Ylva Haugdahl Solberg
ylva.solberg@osloskolen.no

 

Drift

Espen Paulsen, vaktmester
espen.paulsen@osloskolen.no

Tahir Darlishta, renholdsleder
tahir.darlishta@osloskolen.no