VIP-makkerskap og skolestartprogrammet på Kongshavn

Velkomstelever 2017

Kongshavn vgs har god erfaring med skolestartprogrammet og VIP-makkerskap, derfor starter vi opp med det når elevene kommer på mandag.

Elevrådet har rapportert at de er svært fornøyd med dette, fordi det er lettere å bli kjent med hverandre og at det er lettere å samarbeide. 

Skolestart kan være avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Da dannes viktige relasjoner. Elevguider er klare til å være sammen med vg1-elevene og vise de rundt på skolen og gjøre de kjent. 

VIP-makkerskap er et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart. Her knyttes arbeidet i VIP opp mot et praktisk verktøy som gagner læringsmiljøet.

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe . ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes etter en stund.

Vi tror dette vil bidra til at du som elev trives godt på skolen. Vi gleder oss til å ta dere i mot på mandag!