Viktig informasjon om stenging av skolen

Mingleområdene

Vi vil da legge til rette for at lærere i den grad det er mulig, kan undervise elevene hjemmefra. En slik situasjon vil nødvendigvis også legge et større ansvar over på eleven. Det nærmer seg avslutning på skoleåret. Standpunktkarakterer skal settes og eksamen skal gjennomføres. Denne situasjonen krever at elevene selv og deres foresatte tar et stort ansvar for å følge opp det faglige arbeidet. Alle elevene må i dag ta med alt nødvendig utstyr hjem, PC og bøker i alle fag. Elevene vil få tilsendt opplegg i de ulike fag gjennom skolens tekniske løsninger. Ordinær timeplan gjelder. Lærerne vil være tilgjengelige for veiledning digitalt. Foreldre må hjelpe elevene med å følge med på at skolearbeidet blir fulgt opp. Skolen er åpen for henting av utstyr til kl. 1800 i dag, torsdag.

Sentralbordet vil være åpent mellom kl. 0900 og 1400, tlf. 23381500. Ved tekniske spørsmål eller utfordringer ringes Bård Olav (952 35 714) eller Michael (451 03 137). 

Dere følger undervisning og normal timeplan hjemme, ved å logger dere inn i Teams og joiner det faget dere skal ha på de oppgitte tidspunkt.

Arbeidsplaner

  • Dette finner dere på ITS / OneNote, der læreren deres normalt sett legger ut informasjon og lærestoffet i faget.
  • Faglærer må ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å kunne sette standpunktkarakterer, det er viktig at du gjør de innleveringer du får beskjed om og deltar på muntlige evalueringer gjennom Teams.

Teams

Teams-appen ligger installert på alle skolemaskiner eller man kan gå inn i web-versjonen via Portalen og Office 365. Man logger inn med sin vanlige Osloskolen-bruker.

I menyen til venstre har vi to valg som er aktuelle:

  • Team: Velg gruppe: Da kommer du rett inn i "Innlegg". Denne veggen fungerer som en gruppechat der alle elever og lærer er med. Her kan dere stille spørsmål, lærer skan streame film til dere, og dere kan stille spørsmål.
  • Chat: Her kan du kontakte lærer eller lærer kan kontakte deg direkte. Det kan også opprettes mindre grupper som kan ha en samtale sammen.

Her finner dere oppdatert informasjon til enhver tid om det tekniske:

https://kongshavn.vgs.no/for-elever-og-foresatte/informasjon-om-fjernundervisning/

Informasjonen oppdateres. Logg inn daglig.