Julehilsen fra rektor

Rektor Knut Jørgen Kopperud skal holde tale ved skolstart

Kjære elever, foreldre og venner av Kongshavn,

 

I løpet av året har vi sett fantastiske eksempler på engasjerte elever som griper mulighetene de får til å lære gjennom prosjekter og aktiviteter. Det kan være som deltaker i internasjonaliseringsprosjekter som Erasmus+ eller samarbeidet vi har med Martinque. Elevene våre engasjerer seg i innsamlingsaksjonen Impande til inntekt for skoleutvikling i Sør-Afrika, i elevråd eller revyarbeid. Andre bruker sitt engasjement når de deltar på innovasjonscamper eller i en av skolens mange ungdomsbedrifter.

 

På Kongshavn er vi opptatt av at man som elev skal få mange forskjellige muligheter til å lære mer. Vi vil også i år motivere til ekstra skoleinnsats, og vi vil plukke ut seks elever fra første og andre klasse som har utmerket seg med svært gode faglige resultater. Det vil være elever som enten har oppnådd de beste resultatene på trinnet eller har hatt den største faglige progresjonen i løpet av høsten. Disse seks vil i løpet av våren få dra på en studietur til Berlin hvor de vil møte våre 30 kongshavnelever som går Vg2 i Berlin.

 

I august startet elevene på vår nye entreprenørskapslinje CRE8SLO. Elevene har snart fullført første halvår, og de forteller om en annerledes hverdag som gir stor motivasjon for skolearbeid. De har deltatt på gründercamper, startet sin egen ungdomsbedrift og skal utplasseres i mentorbedrifter. Samtidig har denne klassen fått en forsmak på høstens nye læreplaner gjennom å jobbe med de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Dette bidrar til at vi er en innovativ skole som er forberedt på det vi møter i fagfornyelsen og fremtidens skole.

 

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med alle foresatte, og i året som har gått har vi hatt godt oppmøte på foreldremøter. På slike møter treffer vi foreldrene med stor interesse for ungdommenes faglige og sosiale utvikling. Det er hyggelig med alle de gode tilbakemeldingene som kommer, samtidig som vi setter stor pris på konstruktive tilbakemeldinger som gjør at vi kan bli en bedre skole for alle våre elever.

 

Nå står et par rolige uker for tur før våren møter oss med viktige eksamener og standpunktkarakterer. Jeg ser frem til å se elevene tilbake her på Kongshavn fredag 3. januar og jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Knut Jørgen Kopperud

Rektor

 

I august var denne gjengen velkomstelever, hver førsteklasse fikk to-tre velkomstelever som sørget for at de nye elevene ble tatt godt imot.

 

Anders og Sander var to av flere vinnere etter idrettsdagen.

 

I november fikk Vg1 elever informasjon om programfag. Engelsklærerne My og Gunvor står på fagvalgtorg for å informere om fordypning i engelsk.

 

Vithjes demonstrerer et fysikkeksperiment på fagvalgtorget.

 

Saba og Polat jobber med sin kampanje som delagere i Kongshavn sin innovasjonscamp.

 

Juryen for innovasjonscampen (bak) og vinnergruppen f.v. Kasper Erik, Petter, Maren, Martin og Kevin.

 

Fagdag på Kongshavn, der elevene får fordype seg i et fag hele dagen. Naturfagslærer Signe demonsterer hvordan man kan lage et galvanisk element av en grafittstav og en sinkstav.

 

Hedda, Davina og Madeleine er med i Impandekomiteen. Kongshavnelever samler hvert år inn penger til Impande, som går til skolebygging i Sør-Afrika.

 

Philip, Emilie og Carolina er revysjefer for Kongshavn-revyen 2020. 

 

Dette er gjengen bak Kongshavn-revyen 2020. De har ansvar for kostymer, sminke, reklame, lyd, lys, markedsføring og økonomi. 

 

I desember deltok flere klasser på årets juledag. Utfordringen var å spre julestemning og kle seg mest mulig juleinspirert.

 

Stine, Carolina og assisterende rektor Sidsel Holm Bye sørger for at alle elever får en god start på mandagen i desember med gløgg og pepperkaker.