Velkommen til skolestart 20 August!

Kongshavn

Vg2 og Vg3 møter i skolegården kl. 1000. Vg1 møter i skolegården kl. 1200. Elevene går så til klasserommene sine.