Velkommen til skoleavslutning i Gamle Logen

Utdeling av diplom for fullført videregående utdanning

Kongshavn videregående skole inviterer avgangselevene med familie til  skoleavslutning i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2 torsdag 20. juni 2019 kl. 1800.

Elevene møter senest kl. 1740.

 

Sammen skaper vi en høytidelig avslutning av skolegangen på Kongshavn med taler, musikkinnslag og utdeling av priser og diplomer. Arrangementet slutter kl. 1945.

Velkommen!

                   

                    Knut Jørgen Kopperud                                   Béatrice Blom

                   Rektor                                                               Trinnleder Vg3