Ungdomsskolebesøk

Lærer som blåser opp lunge.

Etter høstferien kommer ungdomskoleelever, 10. klasse, fra Brannfjell og Nordseter skole for kurs i utdanningsvalg. De får en smakebit på realfag tirsdagene 10. 17. og 24. oktober mens språk, samfunnsfag og økonomi er lagt til torsdagene 12 . oktober og 2. november. Oppstart kl 09.00 i store auditorium.

Disse besøkene er noe vi gleder oss veldig til, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra ungdomskoleelevene tidligere år, på at opplegget er lærerikt og spennende, og at de får et godt inntrykk av vår flotte skole.