Skoledebatt og skolevalg 2. september

Skoledebatt

Dagens ordstyrere fra Kongshavn var tredjeklassingene Martin Andersen Olsen og Nicklas Lillerud Aanonsen. De synes debatten gikk bra. Det vanskeligste var å fordele taletiden jevnt og å passe på at alle deltakerne fikk uttale seg i like stor grad.

Martin og Nicklas merket seg at engasjementet blant publikum var høyere i dag enn under debatten for to år siden. Mange hadde spørsmål til politikerne. Guttene tror at det politiske engasjementet blant ungdom har økt under koronaepidemien. Krisen har gjort flere bevisste på at det har mye å si hvem som sitter med den politiske makta, og at politikken har mye å si for livene våre og hverdagen vår. Nicklas og Martin er enige om at det er svært viktig at ungdom stemmer. De har inntrykk av at de aller fleste myndige elever på Kongshavn bruker stemmeretten sin, og vet ikke om noen som ikke skal stemme.

Selv mener de at den viktigste politiske saken å sette på dagsorden er spørsmålet omkring olje og gass, og framtiden til denne næringen. Dette er en sak som har mange ulike sider, og som også er knyttet opp mot klimaspørsmålet. Saken engasjerer ifølge guttene mange elever på skolen.

Nå går klassene til de digitale stemmeurnene. Godt valg!

Flinke ungdomspolitikere!
Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet var representert
MDG, KrF, Venstre, Høyre og FrP
Etter debatten
Martin Andersen Olsen og Nicklas Lillerud Aanonsen