Nytt elevrådsstyre valgt

Nytt styre 2018-2019

Elevrådseminaret for 2018 er vel gjennomført. Assisterende rektor Sidsel Holm Bye forteller at det ble jobbet godt under seminaret, fokus var blant annet på hvordan vi skal ha et trygt og trivelig skolemiljø. Her ble det også valgt nytt elevrådsstyre med Mathias Norheim som leder, Marte Blomhoff som nestleder, Andrea Rygh-Johansen og Aleksander Ryan Halvorsen som arrangementsansvarlige, Sander Oxholm Meisingset og Magnus Hustvedt Mathiesen som styremedlemmer og Adam Lindøe som sekretær.