Muntlig eksamen avlyst

Mingleområdene

VIKTIG:

  • Andre vurderinger både skriftlige og muntlige skal ennå gjennomføres i forbindelse med etablering av standpunktkarakter.
  • Hvis du er meldt opp til privatist eksamen så skal disse gjennomføres, dette gjelder alle privatisteksamener både skriftlig og muntlig.