Kongshavn videregående skole søker kreativ og engasjerende regissør til spennende SKUP-prosjekt

Peer Gynt

Kongshavn videregående skole er en av Oslos nyeste skoler for studiespesialisering og åpnet sommeren 2013. Skolen har ca. 540 elevplasser og ca. 60 ansatte og har flotte, moderne lokaler i den tidligere Sjømannsskolen på Ekeberg kun 8 minutter fra Jernbanetorget.

Kongshavn videregående er en skole hvor ambisjoner, respekt og engasjement står i sentrum. Vi stiller høye krav til hverandre og er opptatt av å skape et trygt læringsmiljø. Skolen preges av engasjerte ansatte og elever, og vi har entreprenørskap og internasjonalisering som satsingsområder. I fjor ble skolen kåret til årets entreprenørskapsskole i Oslo. Skolen administrerer Osloskolens tilbud om å ta Vg2 i Berlin, og har mange internasjonale samarbeidsprosjekter med involverte lærere og elever.

 

Vi på Kongshavn skal i samarbeid med Den kulturelle skolesekken sette opp en elevforestilling i norsk i Vg2. Til dette arbeidet trenger vi hjelp av en regissør med tekstkompetanse.

Forestillingen skal være inspirert av og basert på Ibsens Peer Gynt.

Arbeidet i klassene skal foregå i perioden uke 1-7, men regissøren må påregne noen forberedende møter med lærerne også i perioden oktober-desember.

Oppdraget honoreres med kr. 70 000.  Honoraret skal dekke tilsvarende 18 fulle arbeidsdager sammen med elevene, samt forberedende møter med lærerne og egen forberedelse. Disse dagene vil måtte deles for å tilpasses prosjektet og elevenes timeplan.

Vi søker en kreativ og engasjerende regissør, som har erfaring med å lage forestillinger med amatører. Vi ønsker å involvere elevene i tekstproduksjon til forestillingen. Vi trenger en regissør som også kan inspirere og engasjere i denne delen av arbeidet.

Ved spørsmål angående oppdraget  ta kontakt med avdelingsleder Kristin Lindaas, tlf 94159996 eller e-post kristin.lindaas@ude.oslo.kommune.no

Søknadsfrist: 23.10.2017