Kongshavn pilotskole for regelmessig testing av elever og ansatte

Massetesting av elever - Kongshavn som pilot
Ungdom er en gruppe i samfunnet som nå opplever en høy andel smitte, uten nødvendigvis å være klar over det, da man ofte opplever milde eller ingen symptomer i ung alder. Tirsdag 13. april startet Oslo kommune med massetesting av elevene på Kongshavn videregående skole.
 

For at skoleelever skal kunne leve så normalt som mulig, i en svært unormal tid, vil Oslo kommune starte med regelmessig testing av elever og ansatte i videregående skole i håp om å stoppe smittespredning, ved å avdekke skjult smitte tidlig. På denne måten vil smittede isoleres og nærkontakter settes i karantene raskere enn de ville gjort uten denne typen testing. Målet er at testingen kan bidra til at skolene skal kunne holdes åpne for fysisk undervisning.

 

Hvordan virker testen?

Koronatesten som skal tas, er en test som tas i den fremre delen av nesen. Dette er en enklere måte å teste på enn den vanlige koronatesten, hvor man får en pinne langt bak i svelget.

Testen som skal brukes på skolen er en såkalt hurtigtest. Det betyr at prøveresultatet vil være klart etter ca. 20 minutter.

Det er frivillig å ta testen.

 

Hva skjer videre?

I første omgang starter vi med en utprøving på to videregående skoler, Kongshavn og Kuben. Grunnen er at dette er første gang vi utfører denne testen på denne måten. Vi må finne ut hva som er mulig og gjøre oss noen erfaringer.

Planen videre er at vi begynner med de eldste elevene og deres lærere, og utvider det trinnvis. Vi håper at vi er i gang med ukentlig testing på alle videregående skoler i Oslo i løpet av mai – hvis utprøvingen går som det skal.

Dette gir oss viktige erfaringer for å rulle ut testing på flere trinn mot sommeren. Målet er at elever og ansatte på skoler der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering, skal testes ukentlig.

Kilde: Oslo kommune, Osloskolens intranett Tavla