Kjære Kongshavn elever

Påskegrilling 2019

Vi vet dessverre ennå ikke når skolen åpner igjen, men vi vet at uansett er skolen stengt for elever til og med 30. april. Hvor lenge denne perioden med digital opplæring vil bli er ennå ikke bestemt. Vi kan love at vi gir dere beskjed med en gang dette er avklart. Vi kan derfor ikke si noe mer om hvordan avslutningen av skoleåret vil være med tanke på muntlig eksamen og standpunktvurderingene.  Dere vil få informasjon om dette etterhvert. Uansett vil dere få en standpunktvurdering og vg3 elevene vil få vitnemål.

 

Mange elever melder om at de arbeider mer enn før og vi ser at det er veldig godt oppmøte på heldagsprøvene. Det er vi glade for. Dere sier dere savner den fysiske kontakten med lærerne og fellesskapet i klassen.  Vi savner rett og slett hverandre.  Samtidig får vi til veldig mye selv om vi har en helt annen skolehverdag. Alle gjør sitt beste og vi kan være stolte av alt vi har fått til sammen.

 

Skolen har en opplæringsplikt mens elevene er fraværende. For å ivareta den og for å skape forutsigbarhet, vil ukene fortsatt bli organiser i henhold til årsplanen/timeplanen. Det vil si at læreren er tilgjengelig for elevene i de tidspunktene som står på timeplanen og på fagdagene i heldagsprøveperioden. Opplæringen kan foregå på ulike måter (video, oppgaver, digitale møter, innleveringer o.s.v). Elevene vil bli aktivisert og vil måtte levere arbeider underveis. Alt arbeidet av ulik art dere gjør i denne perioden, vil være en del av vurderingsgrunnlaget i faget. Oppmøte i timene er derfor svært viktig.

 

Hvis noen av dere ikke har internett-tilgang hjemme, ta kontakt med skolen.

 

Riktig god helg fra ledelsen