Kjære elever fredag 24.04

Elever i mingleområdene

Viktig å delta i undervisningen

Takk til alle dere for innsatsen dere har lagt ned i heldagsprøvene. Oppmøtet har vært svært godt. Det betyr at de aller fleste av dere er i god rute med å danne et godt grunnlag for en standpunktkarakter. Nå gjelder det å bruke de siste to månedene godt. Bruk tilbakemeldingene fra heldagsprøvene og se om du kanskje kan heve deg enda et hakk mot slutten av skoleåret. Dere som henger litt etter med vurderinger, må ta kontakt med lærerne deres og lage avtaler for hvordan dere kan få vist kompetansen deres.

Nå når eksamen er avlyst er det viktigere enn noen gang å gjøre sitt ytterste for å få best mulig standpunktkarakterer da diss blir det eneste grunnlaget for karkaterene deres i 2020. Det er veldig viktig at dere møter opp og deltar på det opplegget som lærerne planlegger for dere. Dette er viktig for din egen læring og for at du skal få den opplæringen som kreves for å mestre sluttvurderingen.

Vi minner igjen om at elever som ikke har internett hjemme, må å ta kontakt med skolen.

Eksamen og standpunkt

Det skal sette standpunktkarakter til sommeren i alle avgangsdag, også i orden og atferd. Det er de samme reglene som gjelder i nettskolen som i den vanlige skolen. Elever plikter å stille opp til undervisning og vurdering, og dere må følge skolens reglement for orden og atferd - også på nett. Manglende deltakelse i nettskolen kan påvirke karakteren i atferd. Lærerne er avhengige av at du stiller opp både på aktiviteter i timen og til vurderinger. Dette gjør du ved å dokumentere arbeidet ditt og levere det inn når lærer ber om det.

Det har nå kommet nye beskjeder om at årets muntlige eksamen også er avlyst. Det er Utdanningsdirektoratet som beslutter dette for hele Norge. Det har hendt før i Norge at eksamen har blitt avlyst. De gangene det har skjedd, har det vært langvarige lærerstreiker i perioden mai/juni. Utdanningsministeren har understreket at elevene skal få vitnemål denne våren, selv om eksamen har bli avlyst.

Nasjonal veileder

Vi vet ingenting mer enn dere om dato for skoleåpning. Vi vet bare at statsråden stadig gjentar at hun håper at alle elever kan komme tilbake på skolen før sommeren. Det håper vi også. Vi savner dynamikken og livet i bygget. Det er utarbeidet en nasjonal veileder for gjenåpningen av videregående skole. Den forteller oss noe om hvordan hverdagen da vil bli men ikke alt. Gå gjerne inn på https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ og se litt på den. Den sier blant annet noe om smittevern, hvilke hensyn hver enkelt må ta, hvem de anser for å være i risikosonen og hvilke regler som gjelder hvis en selv eller noen i hustanden blir syke. Dette vil vi komme mye grundigere tilbake til når vi vet mer om gjenåpningen.

 

Russetiden 2020

Politiet, fylkeskommunen, og Fylkesmannen med fylkeslegen, har en viktig beskjed til årets russekull. Dere som er russ i år lurer sikkert på hvordan russetiden blir og hva dere kan få lov til å gjøre. Svaret er: det samme som resten av befolkningen.

 

Det betyr først og fremst å følge anbefalingen fra helsemyndighetene:

  • Minst 2 meters avstand til hverandre
  • Ikke vær flere enn 5 på samme sted samtidig
  • Vask hender ofte
  • Host og nys på en måte som ikke sprer smitte
  • Ikke del flasker eller annet med andre

 

Politiet har rett til å gripe inn. Politiet har forståelse for at mange er skuffet fordi russefeiringen ikke blir som planlagt, men vi forventer at dere forstår at smittevern må veie tyngre enn fest og moro. Det å samle mange mennesker på samme sted, som for eksempel i en russebuss, utgjør en stor smitterisiko. Alle har et ansvar for å begrense smittespredning i samfunnet – også russen.

 

 Riktig god og velfortjent helg til dere alle fra ledelsen