Info om oppmøte, hygiene og smittevernplan

Elever på biblioteket

I PowerPointen under finner du informasjon som presenteres til elevene første dagen de er tilbake på skolen, er er det informasjon om oppmøte, hygiene og smittevern. Samt litt om hvordan man lett finner frem til hvilket rom man skal være på. Det er også noen endringer i forhold til hvilke innganger elever på de forskjellige trinnene skal benytte seg av.

Gjenåpnng av skolen - smitteverm (PP gjennomgått med elever)

Smittevernplan - elever

Under er link til årsplanen for mai og juni, her kommer står det blant annet hvilke dager de forskjellige trinnene skal møte på skolen. De trinnene som ikke møter på skolen har nettskole.

Årsplan mai/juni 2020

Under ligger linker til romoversikt for de forskjellige ukene, disse blir også sendt ut som link til elevene. Gjør oppmerksom på at tidspunktene som står er kun starttidspunkter for 45 minutters timer, altså timen din slutter 45 minutter etter det siste klokkelettet som står i tabellen. Elevene kan også finne ut hvilket rom du skal være på i kalenderen på its:

Romoversikt uke 20 ( 11. - 15. Mai)

Romoversikt uke 21 (18. - 22. Mai)

Romoversikt uke 22 (25. - 29. Mai)

Romoversikt uke 23 (1. - 5. Juni) OBS: VANLIG TIMEPLAN

Romoversikt uke 24 (8. - 12. Juni) OBS: VANLIG TIMEPLAN

Romoversikt uke 25