Heldigital undervisning fram til 16. April

Koronavirus

Timeplanen følger organisering fra rødt tiltaksnivå og blir ikke endret på Kongshavn. Oppdatert timeplan finner du i Teams. Byrådet i Oslo har bedt skolen forberede seg på å åpne på rødt tiltaksnivå tirsdag 6. april. Vi vil varsle om eventuelle endringer så raskt som mulig dersom det på grunn av smitteutviklingen blir endringer i denne planen.

Selv om skolen er digital fram til påske, så er Elevtjenesten tilgjengelig for dere. Vi hjelper dere i Teams, på e-post og per telefon innenfor arbeidstid.

Rådgiverne jobber med karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Du får veiledning i forbindelse med fagvalg, høyere utdanning eller vedrørende sosiale eller personlige utfordringer med betydning for skolehverdagen for eksempel nå under nedstengingen.
De har et teamsrom som heter karriereveiledning og livsmestring, der de legger ut mye nyttig informasjon.
Ingvild Kilander (rådgiver for 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b og 3c)
Telefon: 46923006
E-post: Ingvild.Kilander@ude.oslo.kommune.no

Marit Lade Stenvaag (rådgiver for 1d, 1e, 1f, 2d, 2e, 2f, 3d, 3e og 3f)
Telefon: 94889345
E-post: stmaa017@osloskolen.no

Miljøarbeider Bea Castrillo er tilgjengelig både på skolen og via Teams/e-post/telefon mandag til fredag mellom kl. 0800 og 1530.
Telefon: 90263526
E-post: Beatriz.Castrillo@ude.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Ingrid Andersen er tilgjengelig mandag til torsdag, men ta helst kontakt pr. SMS så vil hun kontakte deg.
Telefon: 90146832
E-post: ingrid.andersen@bgo.oslo.kommune.no

Snapchat: kongssostrene

Bibliotekar og medieansvarlig Silje Jacobsen har et teamsrom som heter biblioteket. Her legger hun ut nyhetsbrev med bokanbefalinger og annen nyttig informasjon. Ta kontakt dersom du ønsker veiledning i bruk av læremidler eller innen oppgaveskriving og referansebruk.

E-post: silje.jacobsen@osloskolen.no

Telefon: 913 38 809.